Skolan och förskolan är arbetsplatser där ljudmiljön ofta har stora brister och många lärare drabbas av hörselskador och tinnitus. Var fjärde patient med svår tinnitus är lärare enligt en undersökning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (1999). Det är en kraftig överrepresentation, eftersom lärare utgör endast fyra procent av Sveriges arbetande befolkning.

Allt större grupper och nya arbetssätt har dessutom medfört ökad rörlighet och mer samtal. Detta har i sin tur höjt den allmänna ljudnivån, men lokalerna har inte ändrats i takt med denna utveckling. Om akustiken är dålig ”försvinner” konsonanterna och budskapet blir obegripligt. En undersökning av brittiska klassrum, jämförbara med svenska skollokaler, visade att 75 procent av konsonanterna inte hördes på en tredjedel av platserna i ett vanligt klassrum.

En bra ljudmiljö är en nödvändig förutsättning för god hälsa, men också för god kvalitet och hög måluppfyllelse i verksamheten.

visste du att

  • ungefär 478 000 svenskar i yrkesverksam ålder,20–64 år, har nedsatt hörsel (SCB 1998), alltså mer än hälften av landets cirka 900 000 hörselskadade.
  • omkring 15 procent av befolkningen har varaktig tinnitus.
  • cirka 800 000 svenskar är utsatta för skadligt buller i sina yrken.
  • varje år anmäls närmare 1 700 nya fall av bullerskador.
  • maximal ljudnivå på en arbetsplats inte får överskrida 115 decibel.
  • om den genomsnittliga ljudnivån är över 85 decibel under en arbetsdag måste arbetstagarna bära hörselskydd.
  • efterklangstiden i en undervisningslokal bör inte vara mer än 0,3–0,5 sekunder, men i gymnastiksalar  hänger ”ekot” ofta kvar mer än 2 sekunder.