Lärare som undervisar i klassrum med dålig akustik blir trötta och mer intresserade av att byta jobb än deras kollegor som arbetar i rum med bra akustik, de får dessutom oftare problem med rösten.

Rummets akustiska förutsättningar påverkar hur lärarna använder rösten. Det är mest uppenbart när läraren är medveten om den akustiska miljön, till exempel när han eller hon har svag röst. Alla lärare, både de med och utan röstproblem, anstränger automatiskt rösten mer när det finns ett bakgrundsbuller. Lärare med röstproblem sänker rösten om rummets akustik ger dem stöd att göra det.
Ett rum med bra stöd för rösten är alltså viktigt för de lärare som har problem med sin röst.

Akustiken påverkar inte bara lärarnas röst. Det har också betydelse för lärarnas trivsel.
Jesper Kristiansen seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Köpenhamn har lett ett forskningsprojekt som visar att lärare som undervisar i lokaler med allt för lång efterklangstid tycker att de saknar energi. De vill byta jobb oftare än kollegor som jobbar i lokaler med kortare efterklangstid.
Skolmiljö