Fyra av tio högskolestudenter har stora problem med ljudmiljön enligt en ny undersökning som Hörselskadades Riksförbund, HRF har gjort vid fem högskolor.

Cirka 1 500 studenter deltog i undersökningen. 40% av dem uppgav att de besväras av störande ljud i högskolans lokaler. 42% har också ofta svårt att höra vad föreläsaren säger.

Orsakerna menas framför allt bero på dålig akustik, dålig ljudisolering, bristfällig ljudteknik och dåligt genomtänkt lokalplanering.

Det är anmärkningsvärt att just högskolan, vars främsta syfte är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de studerande.

Studierna visar på en ljudmiljö som har rakt motsatt verkan!
buller i klassrum