Monthly Archives: September 2014

Lärare får röstproblem av dålig akustik i klassrummen

Lärare som undervisar i klassrum med dålig akustik blir trötta och mer intresserade av att byta jobb än deras kollegor som arbetar i rum med bra akustik, de får dessutom oftare problem med rösten.

Rummets akustiska förutsättningar påverkar hur lärarna använder rösten. Det är mest uppenbart när läraren är medveten om den akustiska miljön, till exempel när han eller hon har svag röst. Alla lärare, både de med och utan röstproblem, anstränger automatiskt rösten mer när det finns ett bakgrundsbuller. Lärare med röstproblem sänker rösten om rummets akustik ger dem stöd att göra det.
Ett rum med bra stöd för rösten är alltså viktigt för de lärare som har problem med sin röst.

Akustiken påverkar inte bara lärarnas röst. Det har också betydelse för lärarnas trivsel.
Jesper Kristiansen seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Köpenhamn har lett ett forskningsprojekt som visar att lärare som undervisar i lokaler med allt för lång efterklangstid tycker att de saknar energi. De vill byta jobb oftare än kollegor som jobbar i lokaler med kortare efterklangstid.
Skolmiljö

Ljuddämpande tavlor

Nu har vi satt upp en av våra ljudabsorberande anslagstavlor på nybyggda förskolan Vintergatan i Kärrtorp. Vi matchade tyget med de gröna dörrarna och det ger ett fint lugn till rummet.

Personalen upplever skönare akustik i rummet.

akustiska tavlorGrönt är skönt!

absorbenterPanelen går att använda som anslagstavla.

 

 

 

Akustiken ett problem på restauranger

Att dålig ljudmiljö är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för restauranganställda vet vi redan men det är minst lika viktigt att skapa en bra akustisk atmosfär som förhöjer upplevelsen av restaurangbesöket för gästerna.

Många gånger upplever jag att modern stilren design med öppen planlösning är tilltalande rent estetiskt men akustiken i rummet blir katastrofal. Ljudmiljön är så dålig att man har svårt att höra och samtala. Ljudet av röster, steg, slamrande porslin, bakgrundsmusik, brummande kyldiskar och skrapet av stolsben förvrängs när det studsar mellan hårda ytor i minimalistiska lokaler med dålig akustik. Det leder till att man höjer rösten, vilket i sin tur bidrar till att skruva upp bullerspiralen till ett oväsen som stör samtal och trivsel.

Jag hittade en intressant länk där du höra skillnaden mellan en restauranglokal med dålig akustik och en där ljudmiljön förbättrats med olika åtgärder.
 Klicka här för att lyssna

dålig akustik restaurang