Projekt

Quiet Solutions gjorde ett klapptest i ett rum före och efter att våra ljudabsorberande paneler hade monterats. Du behöver inte ha ett tränat öra för att höra hur stor skillnad det blev på rummets akustik.

I rummet använde vi våra 25mm paneler med en mix av vår ljudabsorberande filt Alipol och vårt corematerial, som även går och använda som anslagstavla.

clap test