Monthly Archives: March 2015

Design för ögonen, inte för öronen!

Arkitekter designar med sina ögon snarare än sina öron – vilket innebär att de miljöer de skapar ser generellt bra ut men akustiken är ofta fruktansvärd. Även fast vi inte direkt lägger märke till den dåliga akustiken kan det i förlängningen få mycket negativa effekter på vårt välbefinnande.

Det designars miljöer som gör oss galna och det är inte bara vår livskvalitet som tar skada. Det är vår hälsa, vårt sociala beteende och vår produktivitet.

Ljudnivåerna på sjukhusen till exempel, har fördubblats under de senaste åren. Sömn är helt avgörande för patientens återhämtning men den blir störd av ständiga signaler, toner om vartannat och kroppen kommer att känna sig hotad snarare än avslappnad.

K-märkta hus med dålig akustik

I går var vi och tittade på ett jobb i en mycket fin K-märkt byggnad som vi ska försöka förbättra akustiken i. Byggnaden ritades och uppfördes mellan åren 1951 och 1953 med kosmetikföretaget Enequist, Holme & Co som beställare. Huset är ett exempel för en symbolisk funktionalism och Erskines sätt att ge anläggningens olika funktioner även olika formspråk.

I den luftiga entréhallen dominerar en svängd trappa som bärs upp av en från en betongpelare utkragande konsol. Trappstegen är av marmor och golvbeläggningen består av cementmosaik, på väggen finns fem reliefer av keramik.

Givetvis är byggnaden väldigt fin men akustiken är alldeles förfärlig! Vår uppgift är att minska bullret utan att ändra rummens utseende eller förstöra de K-märkta väggarna/taken. Med QS unika monteringssystem kommer detta att lösas på ett smidigt sätt. Vi kommer att skräddarsy tygväggar på plats, som vi limmar upp för att inte borra i väggarna. Vi kommer att använda samma färger och jobba längst hela väggen. På så vis bevarar vi den ursprungliga looken.

K-märkta husPå 1950-talet designade de fina hus men tyvärr bara för genen, inte för öronen… men det fixar Quiet Solutions!

buller Kmärkt