Arkitekter designar med sina ögon snarare än sina öron – vilket innebär att de miljöer de skapar ser generellt bra ut men akustiken är ofta fruktansvärd. Även fast vi inte direkt lägger märke till den dåliga akustiken kan det i förlängningen få mycket negativa effekter på vårt välbefinnande.

Det designars miljöer som gör oss galna och det är inte bara vår livskvalitet som tar skada. Det är vår hälsa, vårt sociala beteende och vår produktivitet.

Ljudnivåerna på sjukhusen till exempel, har fördubblats under de senaste åren. Sömn är helt avgörande för patientens återhämtning men den blir störd av ständiga signaler, toner om vartannat och kroppen kommer att känna sig hotad snarare än avslappnad. Även sjukvårdspersonalen tar skada av det störande bullret.

Klassrum har i regel fruktansvärda ljud! En student som sitter på den fjärde raden i ett traditionellt klassrum, uppfattar bara 50 procent av vad läraren säger. Där med inte sagt att eleverna inte hänger med i undervisningen men det krävs mycket mer energi och koncentration för att de ska uppfatta allt. För elever med nedsatt hörsel, eller med ett annat modersmål är procenten ännu lägre.

akustik klassrum