Skolmiljö

K-märkta hus med dålig akustik

I går var vi och tittade på ett jobb i en mycket fin K-märkt byggnad som vi ska försöka förbättra akustiken i. Byggnaden ritades och uppfördes mellan åren 1951 och 1953 med kosmetikföretaget Enequist, Holme & Co som beställare. Huset är ett exempel för en symbolisk funktionalism och Erskines sätt att ge anläggningens olika funktioner även olika formspråk.

I den luftiga entréhallen dominerar en svängd trappa som bärs upp av en från en betongpelare utkragande konsol. Trappstegen är av marmor och golvbeläggningen består av cementmosaik, på väggen finns fem reliefer av keramik.

Givetvis är byggnaden väldigt fin men akustiken är alldeles förfärlig! Vår uppgift är att minska bullret utan att ändra rummens utseende eller förstöra de K-märkta väggarna/taken. Med QS unika monteringssystem kommer detta att lösas på ett smidigt sätt. Vi kommer att skräddarsy tygväggar på plats, som vi limmar upp för att inte borra i väggarna. Vi kommer att använda samma färger och jobba längst hela väggen. På så vis bevarar vi den ursprungliga looken.

K-märkta husPå 1950-talet designade de fina hus men tyvärr bara för genen, inte för öronen… men det fixar Quiet Solutions!

buller Kmärkt

Ljudmiljön på högskolan

Fyra av tio högskolestudenter har stora problem med ljudmiljön enligt en ny undersökning som Hörselskadades Riksförbund, HRF har gjort vid fem högskolor.

Cirka 1 500 studenter deltog i undersökningen. 40% av dem uppgav att de besväras av störande ljud i högskolans lokaler. 42% har också ofta svårt att höra vad föreläsaren säger.

Orsakerna menas framför allt bero på dålig akustik, dålig ljudisolering, bristfällig ljudteknik och dåligt genomtänkt lokalplanering.

Det är anmärkningsvärt att just högskolan, vars främsta syfte är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de studerande.

Studierna visar på en ljudmiljö som har rakt motsatt verkan!
buller i klassrum

Lärare får röstproblem av dålig akustik i klassrummen

Lärare som undervisar i klassrum med dålig akustik blir trötta och mer intresserade av att byta jobb än deras kollegor som arbetar i rum med bra akustik, de får dessutom oftare problem med rösten.

Rummets akustiska förutsättningar påverkar hur lärarna använder rösten. Det är mest uppenbart när läraren är medveten om den akustiska miljön, till exempel när han eller hon har svag röst. Alla lärare, både de med och utan röstproblem, anstränger automatiskt rösten mer när det finns ett bakgrundsbuller. Lärare med röstproblem sänker rösten om rummets akustik ger dem stöd att göra det.
Ett rum med bra stöd för rösten är alltså viktigt för de lärare som har problem med sin röst.

Akustiken påverkar inte bara lärarnas röst. Det har också betydelse för lärarnas trivsel.
Jesper Kristiansen seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Köpenhamn har lett ett forskningsprojekt som visar att lärare som undervisar i lokaler med allt för lång efterklangstid tycker att de saknar energi. De vill byta jobb oftare än kollegor som jobbar i lokaler med kortare efterklangstid.
Skolmiljö

Ljuddämpande tavlor

Nu har vi satt upp en av våra ljudabsorberande anslagstavlor på nybyggda förskolan Vintergatan i Kärrtorp. Vi matchade tyget med de gröna dörrarna och det ger ett fint lugn till rummet.

Personalen upplever skönare akustik i rummet.

akustiska tavlorGrönt är skönt!

absorbenterPanelen går att använda som anslagstavla.

 

 

 

Snygga ljudabsorberande vikväggar

Vårt moderbolag Winab Vikväggar har tillsammans med Quiets Solutions producerat riktigt snygga och ljudabsorberande vikväggar.

Dessa vikväggar har ljudabsorberande filt i mitten, täckt med tyg i valfri färg.

Här är några bilder från Skrylleängsskolan, där det pågår undervisning på ena sidan av väggen och på andra sidan är det ett lekrum.

ljudabsorberande vikvägg

 

lektion på ena sidan och lekrum på andra med en smart och effektiv vikvägg som stoppar läckande ljud.

ljudisolerande vikvägg

Vackra väggar

När jag säger ljudabsorbenter så tänker ni säkert på vita glasfiberplattor i taket!? En ganska trist syn, ett tråkigt “måste”.
Vi på Quiet solutions gör ljudabsorbenter till något vackert, modernt och spännande. Dessutom behöver det inte kosta mer! Våra produkter har absorbstionsklass A och är både snygga och funktionella.

På Sundby skola gjorde vi förutom anslagstavlor (med ljudabsobtion) även en skräddarsydd vägg. Den blev grå med ränder i modern rosa färg. På skolan kallas nu väggen för deras egen “fashion wall”.

sundby skola

Det blir både matro och ögongodis för barnen när de äter i matsalen.

Sundby Skola

Nu har vi reducerat bullret i matsalen på Sundby skola. Akustiken i matsalen är märkbart bättre och de slitna väggarna är nu väldigt snygga. Tygerna är cremevita och mjukt, rogivande gröna och bidrar till en fräsch känsla i rummet.

quiet solutions sundby skola

Våra ljudabsorbenter går att användas som anslagstavlor och det tyckte skolan var bra då de ofta sätter upp barnens konst på väggrana.

quiet solutions - sundby skolaUnder varje bord satte vi ljudabsorberande filt som hjälper till att förbättra akustiken ytterligare. Barnen kan nu äta sin mat i lugn och ro utan att bli stressade av den höga ljudnivån. Det är vad vi kallar riktig matro i skolan!

sundby skola