Slide background

Ljudmiljön på högskolan

Fyra av tio högskolestudenter har stora problem med ljudmiljön enligt en ny undersökning som Hörselskadades Riksförbund, HRF har gjort vid fem högskolor.

Cirka 1 500 studenter deltog i undersökningen. 40% av dem uppgav att de besväras av störande ljud i högskolans lokaler. 42% har också ofta svårt att höra vad föreläsaren säger.

Orsakerna menas framför allt bero på dålig akustik, dålig ljudisolering, bristfällig ljudteknik och dåligt genomtänkt lokalplanering.

Det är anmärkningsvärt att just högskolan, vars främsta syfte är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de studerande.

Studierna visar på en ljudmiljö som har rakt motsatt verkan!
buller i klassrum

Lärare får röstproblem av dålig akustik i klassrummen

Lärare som undervisar i klassrum med dålig akustik blir trötta och mer intresserade av att byta jobb än deras kollegor som arbetar i rum med bra akustik, de får dessutom oftare problem med rösten.

Rummets akustiska förutsättningar påverkar hur lärarna använder rösten. Det är mest uppenbart när läraren är medveten om den akustiska miljön, till exempel när han eller hon har svag röst. Alla lärare, både de med och utan röstproblem, anstränger automatiskt rösten mer när det finns ett bakgrundsbuller. Lärare med röstproblem sänker rösten om rummets akustik ger dem stöd att göra det.
Ett rum med bra stöd för rösten är alltså viktigt för de lärare som har problem med sin röst.

Akustiken påverkar inte bara lärarnas röst. Det har också betydelse för lärarnas trivsel.
Jesper Kristiansen seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Köpenhamn har lett ett forskningsprojekt som visar att lärare som undervisar i lokaler med allt för lång efterklangstid tycker att de saknar energi. De vill byta jobb oftare än kollegor som jobbar i lokaler med kortare efterklangstid.
Skolmiljö

Ljuddämpande tavlor

Nu har vi satt upp en av våra ljudabsorberande anslagstavlor på nybyggda förskolan Vintergatan i Kärrtorp. Vi matchade tyget med de gröna dörrarna och det ger ett fint lugn till rummet.

Personalen upplever skönare akustik i rummet.

akustiska tavlorGrönt är skönt!

absorbenterPanelen går att använda som anslagstavla.

 

 

 

Akustiken ett problem på restauranger

Att dålig ljudmiljö är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för restauranganställda vet vi redan men det är minst lika viktigt att skapa en bra akustisk atmosfär som förhöjer upplevelsen av restaurangbesöket för gästerna.

Många gånger upplever jag att modern stilren design med öppen planlösning är tilltalande rent estetiskt men akustiken i rummet blir katastrofal. Ljudmiljön är så dålig att man har svårt att höra och samtala. Ljudet av röster, steg, slamrande porslin, bakgrundsmusik, brummande kyldiskar och skrapet av stolsben förvrängs när det studsar mellan hårda ytor i minimalistiska lokaler med dålig akustik. Det leder till att man höjer rösten, vilket i sin tur bidrar till att skruva upp bullerspiralen till ett oväsen som stör samtal och trivsel.

Jag hittade en intressant länk där du höra skillnaden mellan en restauranglokal med dålig akustik och en där ljudmiljön förbättrats med olika åtgärder.
 Klicka här för att lyssna

dålig akustik restaurang

Buller – ett hot mot folkhälsan

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Störningar av buller har länge betraktats som något vi får tåla, speciellt om vi bor i tätorter, men nu kommer mer och mer alarmerande rapporter om bullers hälsoeffekter. Buller måste ses som ett ökande hot mot folkhälsan.

Exempel på negativa effekter av buller är att vi får svårt att uppfatta tal, svårt att koppla av och får sömnsvårigheter, som i sin tur kan göra oss trötta och nedstämda. Andra negativa effekter är stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga.

Vår attityd till bullerkällan, vilken aktivitet vi håller på med eller om bullret till exempel är kombinerat med vibrationer, spelar roll för hur störda vi blir. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer.

buller utomhus

I ett rekreationsområde där vi förväntar oss en tyst miljö är vi känsligare för bullerstörningar än inne i en tätort.

Personer med nedsatt hörsel, personer med annat modersmål än svenska eller barn som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas hårdare i en miljö där buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal.

Sömnstörning är en av de allvarligaste effekterna av buller. Det är under sömnen vi återhämtar oss och om vi berövas en god sömn påverkas vårt psykosociala välbefinnande och vi kan även drabbas av högt blodtryck.

buller utomhus

Nya studier visar att trafikbuller ger högt blodtryck hos människor som bott länge i bullriga […]

Problem buller orsakar på en arbetsplats?

Buller på en arbetsplats behöver inte vara extremt starkt för att orsaka problem. Buller kan samverka med andra riskfaktorer på arbetsplatsen och öka riskerna för arbetstagarna genom att till exempel:

 

  • öka olycksrisken genom att göra varningssignaler svårare att uppfatta,
  • vara en orsak till arbetsrelaterad stress.

Exponering för buller kan utsätta arbetstagarna för en rad olika arbetsmiljörisker.

  • Hörselnedsättning: Alltför starkt buller skadar hårcellerna i innerörats snäcka, vilket medför hörselnedsättning. I många länder är bullerorsakad hörselnedsättning den vanligaste obotliga arbetssjukdomen. Man uppskattar att antalet personer i Europa som har nedsatt hörsel är större än Frankrikes befolkning.
  • Fysiologiska effekter: Det finns bevis för att exponering för buller påverkar hjärt-kärlsystemet och gör att katekolaminer frisätts och blodtrycket ökar. Halten av katekolaminer (bland annat epinefrin (adrenalin) i blodet har en koppling till stress.
  • Arbetsrelaterad stress har sällan en enda orsak, utan uppstår oftast på grund av att ett flertal riskfaktorer samverkar. Buller på arbetsplatsen kan vara en stressfaktor, även vid relativt låga ljudnivåer.
  • Ökad olycksrisk: En hög bullernivå gör det svårt för personalen att höra och kommunicera, vilket ökar sannolikheten för olyckor. Arbetsrelaterad stress (som delvis kan bero på buller) kan förvärra problemet.Workplace-noise

 

 

How to keep kids quiet?

1-shh-be-quietIt’s A well known fact, when you enter a library you automatically speak softly- why is that?

Is it because it is ingrained/drilled into us as children?

I can remember my childhood librarian “bless her sole” miss Hob-son as if it was yesterday saying “Shh” this is a library  and those signs above the door that most kids would through spit balls. ” THIS IS A QUIET ZONE”.

The fact is when we find our self in an environment that is quiet, where we can actually hear each other clearly, we tend to speak more softly.

So to help kids be more quiet we simply need to create more “QUIET ZONES”

It would be great to hear other suggestions you may have on How to keep kids quiet.

 

Snygga ljudabsorberande vikväggar

Vårt moderbolag Winab Vikväggar har tillsammans med Quiets Solutions producerat riktigt snygga och ljudabsorberande vikväggar.

Dessa vikväggar har ljudabsorberande filt i mitten, täckt med tyg i valfri färg.

Här är några bilder från Skrylleängsskolan, där det pågår undervisning på ena sidan av väggen och på andra sidan är det ett lekrum.

ljudabsorberande vikvägg

 

lektion på ena sidan och lekrum på andra med en smart och effektiv vikvägg som stoppar läckande ljud.

ljudisolerande vikvägg

Carl Malmsten Examensarbete

Vår medhjälpare Anna från Carl Malmsten skola har nu haft sitt examensarbete och utställning. Hon byggde ett litet rum av Quiet Solutions tygpaneler i olika varianter. Arbetet blev mycket uppskattat och var både välgjort och annorlunda.

Vi på QS tyckte det var kul att våra paneler fanns med på utställningen.

carl malmsten examensarbeteEtt otroligt snyggt sätt att fästa tyg på väggar och dessutom få goda akustiska resultat.

AW på Riddargatan 51

I Fredagas kom ett gäng medarbetare från Winab Vikväggar och hälsade på oss här på Riddargatan. Vi ville visa upp vårt fina show room och smida lite framtida planer.

Det blev en väldigt mysig tillställning med snacks, vin och mycket skratt, precis som det ska vara i slutet på en kreativ vecka!

image

Solen sken och alla var glada. I bakgrunden skymtar våra standardpaneler…

imageI taket hänger paneler som på ett snyggt och effektivt sätt bryter upp ljudet i rummet och skapar perfekt akustik trots musik och sorl.

image

 

En lyckad AW med nya mål i sikte!