Slide background

Size Studios

Today I’m going out to Size Recors Studios owned by Steve Angello to take some photos of our work, Quiet Solutions is proud to have contributed to such and amazing artist’s creative space.
I wish I could be a fly on our walls when he is working his magic in the studio.

Keep an eye on this space for the photos.
Get ready to rock out for Size in the park Kungsträdgården Stockholm Saturday.

steve_angello

Fabriken på Ekerö

Oss hittar ni alltid på vårt kontor/showroom på Riddargatan 51 på Östermalm men det är inte där vi tillverkar våra paneler. På Ekerö finner ni vårt moderbolag Winab och det är i Winabs lokaler har vi vår produktion.

Det är alltid lika härligt att åka till Ekerö och kliva in i fabriken. Verkstaden är alltid i full rörelse och det är mycket bra arbets-energi i lokalerna.

produktion Winab Quiet solutions

Här produceras vikväggar, blockväggar och Quiet Solutions tysta väggar

Varför är polyester bättre än glasfiber

De flesta av oss tänker inte på att de vanligaste absorberande/isolerande material som används i miljöer där vi vistas dagligen innehåller glasfiber. Exempelvis innertak men även ljudabsorbenter på väggar och tak.

När man arbetar med glasfiber bildas ett finkornigt damm som går ner i luftvägarna och det är såklart inte hälsosamt. Det kan vara riktigt farligt! Ändå används glasfiber på ställen där risken är stor för att det ska börja “damma”. Ett exempel är i skolor och på förskolor där det ofta sitter ljudabsorbenter av glasfiber i taken.

på en skola jag besökte var taket lågt och några barn kastade en boll som träffade glasfibertaket. Detta medför en hälsorisk för barnen som vistas i det rummet.

Våra produkter är gjorda av 100% polyester och är helt ofarliga och fria från gifter eller skadliga partiklar. Produkterna är även miljövänliga och går att återvinna då de är gjorda av pet-flaskor. Dessutom är de fukttåliga och möglar inte och givetvis löser de bullret i ett rum på ett utmärkt sätt.

Skolor bör se över sina lokaler och plocka bort de farliga glasfibermaterialen och ersätta dem med Quiet solutions polyesterfilt.

glasfiber absorbenter

Dålig akustik påverkar inlärning

Kostnaden för att inte ha bra ljudmiljö i skolan är enorm! Bullret har inte bara en dålig effekter på hälsan utan vi  lär även ut ett beteende där barnen hela tiden måste höja rösten för att göra sig hörda. Dessutom blir det svårare att tillgodogöra sig undervisningen.

Bra akustik har ofta den effekten att det får personer att bli tystare. Det för också med sig många andra positiva effekter: bättre hälsa, bättre undervisningsresultat och vi skickar inte ut barn i samhället som har fått lära sig att de inte ska lyssna. Vi behöver införa högre krav på skolornas ljudmiljö, dessutom behövs övervakning så att kraven efterlevs!

Tänkvärt:

 • Undervisning är ett samspel mellan den som talar och dem som lyssnar och man ska inte bara lyssna utan komma ihåg det man hör också.
 • Ett rum kan hjälpa till att komma ihåg! Det blir lättare att minnas om rummens karaktär skiljer sig åt.
 • Det man minns hänger även samman med ljudmiljön. Det finns undersökningar där man testat hur mycket försökspersoner kommer ihåg i olika miljöer.
 • Man kommer ihåg cirka 20 procent sämre om det är bakgrundsbuller än om det är tyst. I en ny studie har det visat sig att skillnaderna vid inlärning i dålig akustik blir ännu större mellan dem som har bra och dåligt arbetsminne.
 • Det räcker inte med att höra, man måste kunna lyssna utan ansträngning.
 • De som har det svårast i skolan får det ännu värre när ljudmiljön är dålig.
 • Det är vanligt med röstproblem hos lärare – särskilt för kvinnor.

dålig akustik klassrum

Bra ljudmiljö – viktigaste förutsättningen för en skola

Skolan och förskolan är arbetsplatser där ljudmiljön ofta har stora brister och många lärare drabbas av hörselskador och tinnitus. Var fjärde patient med svår tinnitus är lärare enligt en undersökning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (1999). Det är en kraftig överrepresentation, eftersom lärare utgör endast fyra procent av Sveriges arbetande befolkning.

Allt större grupper och nya arbetssätt har dessutom medfört ökad rörlighet och mer samtal. Detta har i sin tur höjt den allmänna ljudnivån, men lokalerna har inte ändrats i takt med denna utveckling. Om akustiken är dålig ”försvinner” konsonanterna och budskapet blir obegripligt. En undersökning av brittiska klassrum, jämförbara med svenska skollokaler, visade att 75 procent av konsonanterna inte hördes på en tredjedel av platserna i ett vanligt klassrum.

En bra ljudmiljö är en nödvändig förutsättning för god hälsa, men också för god kvalitet och hög måluppfyllelse i verksamheten.

visste du att

 • ungefär 478 000 svenskar i yrkesverksam ålder,20–64 år, har nedsatt hörsel (SCB 1998), alltså mer än hälften av landets cirka 900 000 hörselskadade.
 • omkring 15 procent av befolkningen har varaktig tinnitus.
 • cirka 800 000 svenskar är utsatta för skadligt buller i sina yrken.
 • varje år anmäls närmare 1 700 nya fall av bullerskador.
 • maximal ljudnivå på en arbetsplats inte får överskrida 115 decibel.
 • om den genomsnittliga ljudnivån är över 85 decibel under en arbetsdag måste arbetstagarna bära hörselskydd.
 • efterklangstiden i en undervisningslokal bör inte vara mer än 0,3–0,5 sekunder, men i gymnastiksalar  hänger ”ekot” ofta kvar mer än 2 sekunder.

Carl Malmsten student

Carl Malmsten student

Good luck Anna!

We are Hi End

För en tid sedan ställde vi ut på Hi End mässan på Sheraton hotel. Det blev ett kul möte med den “privata kunden”. Vi jobbar mest med offentliga miljöer och företag men erbjuder även akustiska lösningar till privatpersoner också.

På Hi End mässan mötte vi många människor med stort intersse för musik, hifi prylar och “det perfekta ljudet”. Många av dem höll på att bygga sina egna musikstudios och var mycket intresserade av våra paneler. De flesta tyckte våra produkter var stilrena, snygga, prisvärda och lättanterlga.

sheraton hi end fair

Stilrena standard-paneler i fina färger – ett kostnadseffektivt sätt att förbättra ljudet i ett rum!

sheraton hi end fair

 https://highendmassan.se/high-end-massan/quiet-solutions-i-ett-rum-dedicerat-for-akustik/

Vackra väggar

När jag säger ljudabsorbenter så tänker ni säkert på vita glasfiberplattor i taket!? En ganska trist syn, ett tråkigt “måste”.
Vi på Quiet solutions gör ljudabsorbenter till något vackert, modernt och spännande. Dessutom behöver det inte kosta mer! Våra produkter har absorbstionsklass A och är både snygga och funktionella.

På Sundby skola gjorde vi förutom anslagstavlor (med ljudabsobtion) även en skräddarsydd vägg. Den blev grå med ränder i modern rosa färg. På skolan kallas nu väggen för deras egen “fashion wall”.

sundby skola

Det blir både matro och ögongodis för barnen när de äter i matsalen.

Sundby Skola

Nu har vi reducerat bullret i matsalen på Sundby skola. Akustiken i matsalen är märkbart bättre och de slitna väggarna är nu väldigt snygga. Tygerna är cremevita och mjukt, rogivande gröna och bidrar till en fräsch känsla i rummet.

quiet solutions sundby skola

Våra ljudabsorbenter går att användas som anslagstavlor och det tyckte skolan var bra då de ofta sätter upp barnens konst på väggrana.

quiet solutions - sundby skolaUnder varje bord satte vi ljudabsorberande filt som hjälper till att förbättra akustiken ytterligare. Barnen kan nu äta sin mat i lugn och ro utan att bli stressade av den höga ljudnivån. Det är vad vi kallar riktig matro i skolan!

sundby skola