QS Solid är ett ljudabsorberande material för krävande miljöer. Den är utvecklad för att minska ljudföroreningar i offentliga utomhusmiljöer. QS Solid är tillverkad av återvunnet behandlat glas och är brandsäkert och vädertåligt samt enkelt att underhålla.

buller utomhusQS Solid har ett brett användningsområde där effektiv bullerreducering krävs. Materialet tål uftfuktighet och är brandsäkert. Dess naturliga motståndskraft mot fukt gör att den inte (till skillnad från traditionella material) kommer att åldras och bli poröst.

solid akustik materialAnvändnings områden
• Där hög brandsäkerhet krävs
• Restauranger och varumottagningar
• Tunnlar och väggrenar
• Maskinrum
• Skolor och sjukhus
• Bullerplank och staket runt motorvägar
• Våtutrymmen och biltvättar
• Växtrum
• pooler och spa
• Järnvägs tunnlar och transport depåer
•  Trapphus
• Flygplatser, tågstationer, parkeringsplatser
• Entré till bostadshus
• Simhallar och ishallar
• Idrottsanläggningar